การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาวจริยา สอนโยหา เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการถ่ายทำวีดีโอโปรโมทผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำตำบลทุ่งจังหัน เพื่อช่วยเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มหน้าร้านขายนอกจากหน้าบ้านป้าลี โดยการนำผลิตภัณฑ์ไปขายตลาดนัด ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล CBD ประจำเขตตำบลทุ่งจังหัน ข้าพเจ้าแล้วทีมงานได้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 10 หัวข้อ โดยได้ลงพื้นที่ตามสวนเกษตรในตำบลทุ่งจังหัน โครงการโคกหนองนา แหล่งน้ำของตำบลทุ่งจังหัน และเก็บข้อมูลบุคคลที่ย้ายกลับบ้านเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จากที่ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลได้ลงพื้นที่จริง พบปะกับชาวบ้านในชุมชน ทำให้รู้เรื่องพืชที่ไม่เคยรู้มาก่อน รู้เรื่องสัตว์ สวนเกษตรของชาวบ้าน และได้ความรู้เรื่องการทำโคกหนองนาของตำบลทุ่งจังหัน ส่วนใหญ่โคกหนองนาจะเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกผัก เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยงปลา ทำให้ชาวบ้านที่ทำโคกหนองนามีอยู่ มีกิน มีใช้อย่างพอเพียง ได้เรียนรู้จากโครงการนี้เยอะมาก และจากที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ประจำตำบลทุ่งจังหัน ทำให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ความใจดี ของชาวบ้านทุ่งจังหันที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ ให้ความร่วมมือในทุกเรื่องที่สอบถามหรือต้องการความช่วยเหลือ

อื่นๆ

เมนู