แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปลูกกล้วยกับเกษตรกรในพื้นที่

ข้าพเจ้านางสาวนัฐพร เพ็งศรี ผู้จ้างงาน ประเภทประชนชน ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปลูกกล้วยกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน ทำให้ทราบถึงวิธีการปลูกกล้วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกอย่างการเลือกหน่อกล้วย ไปจนถึงการดูแลต้นกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ว่าแต่ละขั้นตอนมีวิธีการอย่างไร

ซึ่งเกษตรกรแต่ละท่านก็มีวิธีที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่บ้าง เราสามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการปลูกกล้วยให้ได้คุณภาพ และได้ผลผลิตที่ดี ดังนี้ค่ะ

  1. การเลือกหน่อกล้วย

ให้เลือกหน่อพันธุ์ที่แข็งแรงดี ไม่เป็นแมลง ไม่เป็นหน่อของกล้วยที่ต้นแม่เป็นโรคตายพลายเด็ดขาด

2.การเตรียมดิน

ขุดหลุมให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ ผสมดินที่ใช้ปลูกกับปุ๋ยคอก และผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันการเกิดโรคตายพลายของกล้วย

3.การปลูก

นำหน่อพันธุ์กล้วยลงหลุมที่ใส่ดินที่ผสมในข้อ 2 ไว้ก้นหลุม ในขั้นตอนนี้เราสามารถกำหนดทิศทางของการออกเครือของกล้วยได้ นำกล้วยลงหลุมแล้วกลบด้วยดินเดิมที่ทำการขุดไว้ จากนั้นตัดใบกล้วยทั้งหมด ไม่ต้องเหลือใบไว้ เพราะจะเป็นการแย่งอาหารของต้นกล้วย การตัดใบทิ้งทั้งหมดช่วยให้กล้วยเจริญเติบโตดีกว่า

4.การใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ หรือใส่ปุ๋ยคอก

5.การดูแลต้นกล้วย

ใบกล้วยแห้งที่ตัดออก สามารถนำมาคลุมดินเพื่อความความชุ่มชื้นได้ และกล้วยเป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ยุ่งยาก

6.การจัดการกับกล้วยที่เป็นโรคตายพลาย

ถ้าเกิดพบว่าในสวนมีต้นตายพลาย ให้ตัดทิ้งทั้งต้นแม่ทั้งหน่อทันทีและนำไปเผาทิ้งนอกบริเวณสวนกล้วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปต้นอื่น  ถึงแม้ว่าหน่อกล้วยจะสวยจะดีแค่ไหนก็ต้องตัดทิ้ง เพราะไม่สามารถนำไปปลูกได้ เพราะจะเมื่อเจริญเติบโตมาก็จะเป็นโรคตายพลายอยู่ดี

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู