ข้าพเจ้านางสาวนิภาภรณ์ ชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจัง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกต้นไม้ ผักสวนครัว เลี้ยงไก่ ปลา หมู วัว สนุข แมว  ปลูกกล้วยน้ำหว้า กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว ทุเรียน เงาะ ลำไย ผักหวาน กระเพรา แมงลัก โหระพา และอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากจะเป็นร่มเงาให้บ้านแล้ว ยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวและให้อาหารแก่เราอีกด้วย การอยู่กับธรรมชาติดีที่สุด ไม่มีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมมีแต่ต้นไม้และสัตว์ พืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้กินเองและแบ่งปันให้ข้างบ้านที่เหลือก็ขาย ประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้อีก

การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินั้นดีกว่าอยู่ในเมืองหลวงอยากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ว่าการได้อยู่กับธรรมชาติและครอบครัวในทามกลางนาข้าว ต้นไม้ มันมีประโยชน์ต่อเรามาก เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้นานให้ลูกหลานบ้านเราต่อไป

   

 

อื่นๆ

เมนู