รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์

ประจำเดือน ธันวาคม

                                                                               

 

สินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของบ้านทวีทรีพย์ คือ กล้วยฉาบ ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ลี ท่านได้ริเริ่มดำเนินการทำกล้วยฉาบ เมื่อปี พ.ศ.2545 และยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนทำกล้วยฉาบอีกด้วย มีการรวมกลุ่มทำสินค้า OTOP แต่เนื่องด้วยกล้วยนั้นมีราคาที่สูงขึ้นและน้ำมันแพงขึ้นคนในชุมชนส่วนมากจึงเลิกทำ เนื่องด้วยในการทำนั้นต้องใช้น้ำมันในปริมาณที่เยอะจึงทำให้ในปัจจุบันเหลือแค่ครัวเรือนเดียวซึ่งก็คือบ้านผู้ใหญ่ลี ทั้งนี้ยังสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยได้รับซื้อกล้วย จากคนในชุมชนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบและจ้างงานคนในชุมชน โดยมีทั้ง กล้วยเบรกแตก, กล้วยฉาบเค็ม, กล้วยปาปริก้า, ซึ่งกล้วยเบรกแตกมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำตาล เนื่องจากมีวิธีการทำโดยการนำกล้วยน้ำว้ามาล้างให้สะอาด แล้วจึงนำมาปมทิ้งไว้ 2 คืน จึงจะนำไปทอดได้ วิธีการนี้ทำให้สามารถเก็บกล้วยฉาบไว้ได้นาน ประมาณ 1 เดือน  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ OTOP นี้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอโนนสุวรรณ ส่วนมากจะขายในพื้นที่ และขายในตลาดสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้สินค้าก็ยังไม่มีโลโก้ติดผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้คนบางส่วนไม่รู้แหล่งที่มา ทางผู้ปฏิบัติงานจึงได้เข้ามาช่วยเหลือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมการขายออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook ที่ชื่อว่า “กล้วยเบรกแตก ของฝากตำบลทุ่งจังหัน”

อื่นๆ

เมนู