ทางทีมงานได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์เทคนิควิธีการต่างๆในการผลิตกล้วยเบรกแตกของป้าสำลี โดยป้าสำลีได้บอกวิธีการปลอกกล้วยง่ายๆฉบับป้าสำลีนั้นจะใช้ไม้ไผ่ที่ได้ทำการเหลาให้มีปลายแหลม กรีดลงไปบริเวณโคนของผลกล้วย เพื่อให้ปลอกง่ายขึ้น จากนั้นก็ค่อยๆเก็บรายละเอียด โดยนำเศษเปลือกกล้วยที่ติดอยู่กับผลออกให้หมด จะทำให้กล้วยดูสะอาดและน่ารับประทาน เมื่อปลอกกล้วยเสร็จแล้ว ก็ทำการล้างให้สะอาดแล้วนำไปใส่ถุงพลาสติกโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกจากถุงให้หมด จากนั้นจึงนำไปบ่มและทอดตามลำดับนอกจากนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทำความสะอาดและจัดร้านให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น

   

   

อื่นๆ

เมนู