นางสาวสุพิชญนันทน์ คุณเที่ยง

จากการลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยภายในตำบลทุ่งจังหัน พบว่ามีเกษตรกรที่เพาะปลูกจำนวนมาก แต่มีเกษตรกรที่ทำการแปรรูปเพียง ๑ ราย จากการเข้าไปสอบถาม ทราบมาว่าเมื่อก่อนคุณป้าสำลีทำเป็นกลุ่ม แต่ช่วงหลังมาไม่มีคนร่วมทำต่อ จึงทำให้เหลือคุณป้าสำลีเพียงคนเดียว

คุณป้าใช้วิธีการทำแบบในครัวเรือน ทำกันเอง กำลังการผลิตไม่เยอะต่อรอบ ทำเท่าที่ไหว ไม่มีอาคารการผลิตที่เป็นสัดส่วน ทางกลุ่มผู้ทำงานของเราจึงเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องการก่อสร้างอาคารการผลิต เพื่อขอมาตรฐานรับรองความปลอดภัยในการผลิตอาหาร

ทางกลุ่มผู้ทำงานจึงมีการวางแผนและออกแบบโครงสร้างตัวอาคารการผลิต ควบคู่ไปกับงบประมานที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งยังช่วยส่งเสริมการขายออนไลน์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ เพื่อให้กลุ่มลูกค้า ได้เข้าถึงมากขึ้น กลุ่มผู้ทำงานได้ร่วมผลักดัน สนับสนุนผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกให้เป็นของฝาก ของดีประจำตำบลทุ่งจังหันอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู