การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้ข้าพเจ้านางสาวสุธาทิพย์ พุ่มพวง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ถ่ายวีดีโอเพื่อแนะนำและโปรโมทร้านกล้วยเบรกแตกให้คนอื่นได้รู้จักมากเพิ่มขึ้น มีการซ่อมร้านเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านกล้วยเบรกแตกของคุณแม่สำลีมีสถานที่ทอดกล้วยที่ได้มาตราฐานมากยิ่งขึ้น และผู้คนรู้จักและมาซื้อเพิ่มขึ้น

                                                                   

อื่นๆ

เมนู