การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ดิฉัน นางสาวสุธิดา ปัดไธสง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งโครงการก็ได้ดำเนินมาจนเดือนสุดท้ายและท้ายสุดแล้วค่ะ สุดท้ายนี้เราก็ได้จัดทำคลิปเกี่ยวกับการทำสวนกล้วยเพื่อเป็นแนวทางในการทำสวนกล้วยที่ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อมอบความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยรายอื่น ซึ่งเราสามารถกล่าวได้เต็มปากเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มีการเล่นสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้กระทั่งผู้สูงวัย ดังนั้นคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลทุ่งจังหันจึงเล็งเห็นว่าการจัดทำคลิปเพื่อเป็นความรู้ให้แก่เกษตรกรรายอื่นในยุคโควิด-19 เช่นนี้เป็นช่องทางที่เหมาะสมและรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแถมได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วน นอกจากจะเป็นคลิปวีดีโอที่ประชาชนในตำบลได้รับแล้วนั้น ผู้คนที่สนใจไม่ว่าจะอยู่ตำบลไหน อำเภอห่างไกล หรือจังหวัดใดก็ตามก็สามารถรับความรู้ผ่านช่องทางที่คณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดทำไว้ให้ได้อย่างทั่วถึงค่ะ ซึ่งในครั้งนี้ดิฉันก็ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการอย่างต่อเนื่องค่ะ ทุกท่านสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้ค่ะ  https://fb.watch/9DT3SCZ0pL/

ดิฉันและคณะผู้ปฏิบัติงานตำบลทุ่งจังหันทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำคลิปเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำสวนกล้วยซึ่งเป็นพืชที่ประชากรในชุมชนปลูกเป็นส่วนใหญ่ เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความรู้และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน และสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกคนทุกฝ่ายทุกช่วงวัยให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู