มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวทัศนีย์ คุ้มสุวรรณ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจชุมชนตำบลทุ่งจังหันเพื่อจัดเตรียมแพ็คเกทกล้วยเบรคแตกแม่สำลี ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 จากการสำรวจในชุมชนตำบลทุ่งจังหัน พบร้านกล้วยเบรกแตกแม่สำลีที่เป็นสินค้าOTOP ประจำตำบล ทางคณะทีมงานได้จัดทำแพ็คเกทกล้วยซึ่ง มี

3รส คือ รสปาปริก้า รสเค็ม และรสกล้วยเบรกแตก จากเดิมมีแพ็คเกทธรรมดา ไม่เป็นที่น่าสนใจ น่ารับประทาน

ทางคณะและอาจารย์ทีมงานจึงมีความเห็นชอบให้คิดพัฒนาแพ็คเกทให้น่าสนใจ น่าซื้อ สด สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

ดังนั้นคณะทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลทุ่งจังหัน หวังอย่างยิ่งว่าการที่มีการปรับปรุงแพ็คเกทร้านกล้วยเบรคแตกแม่สำลีจะเป็นประโยชน์ในชุมชน สังคม

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู