ข้าพเจ้านางสาวธิดารัตน์ พูนปัญญาเลิศ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

สืบเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด,แหล่งท่องเที่ยว,ที่พัก/โรงแรม,ร้านอาหารในท้องถิ่น,อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,เกษตรกรในท้องถิ่น,พืชในท้องถิ่น,สัตว์ในท้องถิ่น,ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น) เพื่อกรอกลงในระบบ CBD เพิ่มเติมต่อที่สวนคุณครูลัดดาวัลย์ สวนคุณครูถนอม และบริเวณในเขตของตำบลทุ่งจังหัน

ทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้เข้าร่วมการจัดอบรมเกษตรกรในเรื่องของกล้วย เนื้อหาและรายละเอียดในการอบรมจะเป็นในส่วนของ

-โรคต่างๆของกล้วย เช่นโรคตายพราย

– ประโยชน์ วิธีการใช้และวิธีการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย

-ประโยชน์ วิธีการใช้และวิธีการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา

       

และได้มีการถ่ายทำคลิปวีดีโอสตอรี่ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ สถานที่ในการถ่ายทำและปฏิบัติงานตั้งอยู่ในตำบลทุ่งจังหัน ร้านนางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์

   

 

 

อื่นๆ

เมนู