ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้า และทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้ลงพื้นที่ ที่สวนคุณครูถนอม และสวนคุณครูลัดดาวัลย์ เพื่อถ่ายทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับกล้วย

1.แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการปลูกกล้วย

2.เทคนิคในการปลูกกล้วย

3.เทคนิคในการขยายพันธุ์กล้วย

4.เทคนิคในการเตรียมพื้นที่ปลูกกล้วย

5.เทคนิคในการบำรุงกอกล้วย

6.เทคนิคในการเก็บเกี่ยวผลผลิตกล้วย

7.เทคนิคในการป้องกันรักษาโรคกล้วย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ทางทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้ลงพื้นที่ที่ร้านนางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์ เพื่อทำการถ่ายคลิปวีดีโอสตอรี ตั้งแต่วิธีการเลือกกล้วย วิธีการบ่มกล้วย วิธีการทอดกล้วย ขั้นตอนการบรรจุลงถุง/ติดสติ๊กเกอร์

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

และทางทีมงาน U2T ตำบลทุ่งจังหันได้เข้าร่วมการจัดอบรมเรื่องกล้วยให้แก่เกษตรกร ได้มีการแลกเปลี่ยนควรรู้เรื่องกล้วยกับเกษตรกร โรคตายพรายในกล้วย วิธีการทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย วิธีการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู