ข้าวเจ้านางสาวนิภาภรณ์  ชัยพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด 19  ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและเชื้อโรคอยู่ปะปนอยู่รอบๆตัวและง่ายมากที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ทั้งการหายใจและการสัมผัสสิ่งของต่างๆที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  จึงได้จัดกิจกรรมการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากเปลือกกล้วย และการสอนทำสบู่เหลวเพื่อให้ความรู้ให้กับประชาชนที่ศาลาหมู่ที่ 7 บ้านซับสมบูรณ์ เป็นการสอนทำเจลแอลกอฮอล์มีส่วนผสมดังนี้

 1. น้ำร้อน จำนวน 150 กรัม
 2. 95% เอทิลแอลกอฮอล์ จำนวน 350 กรัม
 3. คาร์โบพอล 940 Carboppol 940 จำนวน 350 กรัม
 4. ไตรเอทาดนลามีน Triethanolamine จำนวน 75 กรัม
 5. กลีเซอรีน Glycerine จำนวน 3 กรัม
 6. สารสกัดจากเปลือกกล้วย

วิธีทำ

 1. ค่อยๆเทคาร์โบพอล 940 ลงในน้ำร้อนและคนให้สม่ำเสมอจนละลายน้ำหมดปล่อยให้พองตัวเต็มที่
 2. จากนั้นเติม 95% เอทิลแอลกอฮอล์และคนให้เข้ากัน
 3. จากนั้นให้เติมไตรเอทาโนลามีน TEA เพื่อปรับความเป็นกรดด่าง และเติมกลีเซอรีนเพื่อช่วยเพิ่มความชุมชื้นให้กับผิวคนให้เข้ากัน
 4. จากนั้นเติมสารสกัดจากเปลือกกล้วยแล้วคนให้เข้ากัน
 5. นำไปบรรจุใส่ภาชนะที่สะอาดและนำไปใช้ได้ทันที่

เจลแอลกอฮอล์สูตรนี้จะได้ปริมาณ 500 กรัมและสามารถนำไปใช้ล้างมือและพกพาติดตัวไปในสถานที่ต่างๆได้อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เจลล้างมือผสมเปลือกกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างน้ำที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และแบคทีเรียเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

 

อื่นๆ

เมนู