กิจกรรมสอนทำเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือ

ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา  ผู้ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สำหรับในเดือนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสอนทำเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือให้กับชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งจังหันที่ธนาคารขยะชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่7 ตำบลทุ่งจังหัน  โดยมี ผศ.สุธีรา สุนทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นวิทยากรให้ความรู้การผลิตเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือ โดยได้เริ่มบรรยายถึงความสำคัญในการดูแลสุขอนามัยในช่วงที่มีโรคระบาดของโควิด19   จากนั้นได้ทำการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ในส่วนของสบู่ล้างมือนั้น ได้นำกล้วยที่หาได้ในชุมชนมาเป็นองค์ประกอบในการผลิต ซึ่งจะใช้ผลของกล้วยมาล้างให้สะอาดแล้วพักให้สะเด็ดน้ำ จากนั้นทำการขูดเอาเฉพาะเยื่อด้านในของเปลือกกล้วยปริมาณ 150 กรัมต่อน้ำสะอาด 1,500 มิลลิลิตร ต้มเป็นเวลา 30-60 นาที แล้วกรองเอาเฉพาะน้ำต้มเยื่อกล้วยมาใช้ทำสบู่ หลังจากแต่ละกลุ่มทำเจลแอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือเรียบร้อยแล้วก็บรรจุลงขวดนำกลับไปใช้ในได้ทั้งในครัวเรือนและในชุมชน

เปิดรูปภาพ เปิดรูปภาพเปิดรูปภาพ

อื่นๆ

เมนู