U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ไม่มีคำอธิบาย

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้าได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย ซึ่งในกิจกรรมนั้นได้มีการเชิญชวนประชาชนในตำบลเข้ารับฟังการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อส่งเสริมการป้องกันตนเองและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ มีดังนี้

ส่วนผสม

 • Ethanol 95% ปริมาณ 750 มล. (ไม่ควรใช้ปริมาณความเข้มข้นที่ต่ำกว่า 95% เพราะจะมีการเจือจางทำให้เหลือ % น้อยลงอีก)
 • Glycerin ปริมาณ 9 กรัม (สารให้ความชุ่มชื้นกับผิว)
 • 2% Lanolin ปริมาณ 9 กรัม (สารให้ความชุ่มชื้นกับผิว วิธีใช้ต้องนำมาละลายในน้ำอุ่นก่อน)
 • Triethanolamine 99% (TEA) ปริมาณ 75 กรัม (เป็นตัวช่วยให้สารช่วยก่อเจลให้มีลักษณะใส)
 • Carbopol 940 ปริมาณ 6 กรัม (หรือที่เรียกว่าสารก่อเนื้อเจล)
 • น้ำสะอาด ปริมาณ 225 มล.

วิธีทำ

 • นำ Carbopol 940 ละลายในน้ำสะอาดตามปริมาณที่กำหนดไว้ และแช่ทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อให้พองตัว
 • เมื่อทิ้ง Carbopol ที่ผสมกับน้ำสะอาดไว้ 1 คืนแล้วจะได้เป็นลักษณะเจลขุ่นๆ ให้เติม Ethanol 95% ผสมลงไปโดยใช้เครื่องปั่นเป็นตัวช่วยให้เนื้อเจลผสมเข้ากันได้ดี
 • ระหว่างปั่นเนื้อเจลให้เติม Glycerin และ Lanolin ตามปริมาณที่กำหนดไว้ลงไป
 • เติม Triethanolamine ที่ทำให้เนื้อเจลเซตตัวและใสขึ้น ปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดเข้ากันได้ดี
 • บรรจุใส่ขวดที่สะอาด และนำไปใช้งานได้ทันที
 • สามารถเพิ่มน้ำหอมหรือสี เพื่อให้เจลมีลักษณะตามที่คุณชอบได้

ที่มา : https://bestreview.asia/how-to/make-gel-alcohol-hand-sanitizer/

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันอีกด้วย ได้แก่ ชุมชน วัด โรงเรียน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด 19

 

อื่นๆ

เมนู