ข้าพเจ้า นายกิตติ  คิดถูก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ศึกษาและวางแผนปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตก สินค้าOTOP ของคุณแม่สำลี เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน GMP

จากการลงพื้นที่สำรวจร้านกล้วยเบรกแตก สินค้าOTOP ของคุณแม่สำลียังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มาตรฐานทางกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าและวางแผนเพื่อที่จะปรับปรุงร้านกล้วยเบรกแตก สินค้าOTOP ของคุณแม่สำลี ดังนี้

  • ทำให้เป็นจุดสังเกต มีหน้าร้านที่เด่นชัด
  • ทำป้ายโฆษณา มีการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียล ต่าง เช่น LINE , FACEBOOK
  • ร้านมีความสะอาด สุขลักษณะอนามัย ทั้งหน้าร้านและในร้าน รวมไปถึงสถานที่ในการผลิต

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู