กิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19และเเจกเจลแอลกอฮอล์

ข้าพเจ้านางสาวสุจิตตรา โสนโชติ และทีมงานได้ลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลและร่วมกิจกรรมแจกเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ณ โรงเรียน ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ในชุมชน

สำหรับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่แจกในครั้งนี้ เพื่อแจกจ่ายให้ครบทุกครัวเรือน ลดผลกระทบจากการขาดแคลนแอลกอฮอล์ล้างมือ

สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทางทีมงานของเรายังคงดำเนินการล้างทำความสะอาด จัดเก็บขยะอันตราย(หน้ากากอนามัยใช้แล้ว)  และติดป้ายกำหนดระยะห่างของคนในชุมชนในที่สาธารณะตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

สุดท้ายนี่ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคน หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ หากปฏิบัติตนด้วยวิธีการง่าย ๆ เพียงเท่านี้ก็ทำให้เราห่างไกลโรคทางเดินหายใจจากไวรัสต่าง ๆ ได้

Tags:

อื่นๆ

เมนู