มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตำบลทุ่งจังหันนั้นเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ในด้านของการเกษตรมีการทำเกษตรแบบผสมผสานมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายมีหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เพาะเห็ด แหล่งประมง  กลุ่มท่อเสื่อ และกลุ่มท่อผ้าไหมโควาซึ่งเป็นผ้าที่ผ่านการย้อมสีธรรมชาติที่มีส่วนผสมของ มูลโคนม และน้ำแร่ธรรมชาติ  เป็นต้น

ไม่มีคำอธิบาย

ในตำบลทุ่งจังหันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างวัดสว่างโพธิ์ทองวราราม เป็นวัดประจำหมู่บ้าน จุดเด่นคือจะมีสิม (โบสถ์) โบราณอายุ 80 ปี  และวัดทุ่งจังหัน จุดเด่นคือมีโบสถ์กลางน้ำที่เก่าแก่

รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านตำถาดรสเด็ด อีกหลากหลายร้าน ซึ่งแต่ละร้านนั้นล้วนเต็มไปด้วยความอร่อย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

และในตำบลทุ่งจังหันยังมีสระว่ายน้ำโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ซึ่งเปิดให้บริการเช่าชุดและเข้าเล่นน้ำในราคาที่แสนถูกอีกด้วย

ทั้งนี้ ทางทีมงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานโดยการจัดทำคลิปวีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในตำบลทุ่งจัง โดยได้ลงทางเพจ Facebook “ U2T ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ” มีการแนะนำสถานที่ เพื่อเป็นการโปรโมทตำบลทุ่งจังหันให้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นและเพื่อเข้าถึงหลายช่วงวัยให้รู้ว่าทุ่งจังหันก็มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อสนับสนุนให้มีการมาเที่ยวในตำบลจะได้เพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้านอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู