รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายอัตชัย ทองพูน ประจำเดือน กันยายน

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำตำบลทุ่งจังหัน ในครั้งนี้ ข้าพเจ้า นายอัตชัย ทองพูน ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งจังหันเพื่อสำรวจมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ในแต่ละส่วนของตำบลทุ้งจังหัน พบว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ยังเป็นผู้ติดเชื่อที่เดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น เข้าสู่สถานกักตัวที่รัฐจัดหาไว้ให้ ซึ่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้เอง รัฐมีการเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณด้วย จากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนมีการดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดของประชาชนในตำบลทุ่งจังหันมีดังนี้

• นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
• หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และควรดื่มน้ำอย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี
• ตรวจตัวเองว่าต้องไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
• งดออกกำลังกายหนัก 2 วัน ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนโควิด
• แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีนโควิด เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน, การตั้งครรภ์หรือวางแผนการตั้งครรภ์, และข้อมูลอื่นๆ ที่แพทย์ควรทราบ

ส่วนหลังฉีดวัคซีนโควิดควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

• ควรนั่งรอดูอาการประมาณ 30 นาที เพื่อสังเกตอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้วัคซีนโควิด
• อาจมีอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด โดยอาจอ่อนเพลีย มีไข้ต่ำ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย และปวด บวม แดง หรือร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีนโควิด
• หลังฉีดวัคซีนโควิด อาจมีอาการปวดศีรษะหรือกล้ามเนื้อ 1-2 วัน
คำแนะนำ (หากมีไข้ ให้รับประทานพาราเซตามอล 500 มก. ครั้งละ 1 เม็ด)

และได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ข้อมูลของชาวบ้านที่ทำอาชีพในท้องถิ่น ได้รู้ว่าส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรโดยปลูกยางพารากับมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แล้วยังปลูกอย่างอื่นหลายครัวเรือน เช่น ข้าว กล้วยน้ำว้า ข้าวโพด แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารต่างๆ เพื่อนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ CBD และบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์ม 06 ลงในฐานข้อมูล

อื่นๆ

เมนู