ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เมื่อเดือนกันยายน 2564 หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานสถานที่ในการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน จำนวน 1 หลังคาเรือน คือ นางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์ และได้หาช่างมาคำนวนการปรับปรุงร้านและโครงสร้างใหม่ของร้าน นางสำสี คุตะวัน

และได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านซับเจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล แบบฟอร์ม (06) ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตในครับเรือน เช่นการสอบถาม มีการประเมินตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนว่า  เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือหากติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงหรือไม่ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง หรือไม่ มีการสังเกตอาการของตนเองและบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง  มีการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนส่วนตัว หรือไม่ เพื่อนำมากรอกลงการลงพื้นที่เกฺบข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเพื่อนำมากรอกลงในระบบ CBD

 

อื่นๆ

เมนู