U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด

ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้า นายอัตชัย ทองพูน เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือนกรกฎาคมนั้น การดำเนินงานในส่วนนักศึกษาคือทำการบรรจุเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ พร้อมกับติดสติกเกอร์ จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน และยังเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดกิจกรรมสอนทำเจลแอลกอฮอล์กลิ่นธรรมชาติ จากสมุนไพรในท้องถิ่น

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู