ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล ชวารีรัมย์  เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ

จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ได้ลงพื้นที่สอบถามการทอดกล้วย ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทวีทรัพย์ จากอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือเรียกกันว่า “ ผู้ใหญ่ลี ” บ้านทวีทรัพย์  51  หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งจังหัน  อำโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย์

  1. ขั้นตอนการผลิต ( ผลิต /2 ครั้ง/เดือน)
  2. การทอดกล้วยเบรกแตก (รสหวาน )

 2.1 วัตถุดิบที่ใช้ / กระทะ

– กล้วยน้ำหว้าปอกเปือก 100 กิโลกรัม

– น้ำมันปาล์ม 30  ลิตร

  2.2 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่

– เตาแก๊ส                        2      เตา

– ถังแก๊ส                         1       ถัง

– กระทะเบอร์ 42             2       ใบ

– กระชอน                       4       อัน

– ถาดสแตนเลสเบอร์ 40    2      ใบ

– ถุงพลาสติก

– สแต๊ปเปิ้ล

  1. วิธีทำ

– นำกระทะตั้งเตาแก๊ส เทน้ำมันลง 15 ลิตร รอความร้อนอุณภูมิอยู่ที่ 170 – 190  องศา ให้นำกล้วยที่บ่มครบ 2 วันแล้วมาสไลด์ลงไปในกระทะครั้งละ 22-25 ผล

– พลิกกล้วยในกระทะไปมาเพทื่อให้สุกเท่าๆกัน ใช้เวลาในการทอดประมาณ  15-20 นาที เมื่อกล้วยมีสีแดงให้นำกระชอนตักขึ้นมาสะเด็ดน้ำมัน 1 นาทีและและนำไปเทลงถาดเบอร์ 40 พักไว้ 5 นาที เพื่อให้กล้วยมีความกรอบ

  1. การทอดกล้วยรสเค็มและรสปาปริก้า

     4.1 วัตถุดิบที่ใช้ / กระทะ

– กล้วยเบาปอกเปลือก            100  กิโลกรัม

– น้ำมันปาล์ม                           30   ลิตร

– เกลือปปป่น

     4.2  วัสดุอุปกรณ์ 

– เตาแก๊ส                  2   เตา

– ถังแก๊ส                   1   ถัง

– กระทะเบอร์ 42        2   ใบ

– กระชอน                  4   อัน

– ถาดสแตนเลสเบอร์ 40   2  ใบ

–  ถุงพลาสติก

– สแต๊ปเปิล

  1. วิธีทำ

– นำกระทะตั้งเตาแก๊ส เทน้ำมันลง 15 ลิตร รอความร้อนอุณภูมิอยู่ที่  170-190 องศา ให้นำกล้วยที่มาสไลด์ลงไปในกระทะครั้งละ 20-25 ผลได้

– พลิกกล้วยในกระทะเพื่อให้สุกเท่าๆกันใช้เวลาในการทอด ประมาณ 15-20 นาที

– เมื่อกล้วยนวลมีสีเหลืองให้นำกระชอนตักขึ้นมาสะเด็ดน้ำมัน 5 นาที เพื่อให้กล้วยมีความกรอบ

 

  6.ประโยชน์

– ใช้ไว้รับประทานเป็นอาหารว่างได้

– กล้วยมีวิตามินและแร่ธาตุ ที่สำคัญมากๆต่อร่างกาย

– ทำให้มีรายได้เสริม แก่ ครอบครัว

  1. ข้อเสีย

– กระทะมีความร้อนมาก ทำให้ลำบากในการทอด

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู