ในการปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม เนื่องด้วยสถานการโควิดไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ได้ช่วยกันดึงข้อมูล 01 จากระบบที่เริ่มกรอกลงระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม  และได้ช่วยกันกรอกข้อมูลที่ได้ดึงจากระบบแล้วนำข้อมูลที่ได้จากระบบมากรอกลงระบบ โดยแบ่งเป็นรายการต่างๆ เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนใช้ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ร้านขายของชำ  สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งน้ำธรรมชาติ และได้ช่วยกันกรอกข้อมูลที่ได้จากระบบช่วยกัน

 

อื่นๆ

เมนู