ทีมกลางน้ำตำบลทุ่งจังหัน

  1. ข้อมูลผู้ประกอบการ

 

ลักษณะกลุ่ม รายกลุ่ม รายเดี่ยว
ชื่อกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทวีทรัพย์
ประธานกลุ่ม นางสำลี คุตะวัน นางสำลี คุตะวัน
เบอร์โทร 098-1155813 098-1155813
เพจขายสินค้า
ชื่อแบรนด์
โลโก้

 

คณะผู้สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน พบว่า มีผู้แปรรูปกล้วยแบบรายเดี่ยว จำนวน 1 หลังคาเรือน คือ นางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทร 098-1155813 จากการสำรวจและสอบถามข้อมูล ทราบว่า เดิมนางสำลีเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้ตั้งกลุ่มแม่บ้านตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ นางสำลีได้เข้าอบรมการแปรรูปกล้วยและได้นำมาสอนลูกบ้าน พร้อมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทวีทรัพย์ โดยนางสำลีนั้นเป็นประธานกลุ่ม แต่พอหมดวาระผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ได้มีการสานต่อในรูปแบบกลุ่ม และต่อมานางสำลียังได้ยึดการแปรรูปกล้วยเป็นอาชีพหลักของครัวเรือน และพัฒนาสูตรจนกลายเป็นของดีระดับอำเภอ นางสำลีกล่าวว่า การแปรรูปกล้วยในอำเภอโนนสุวรรณที่ใช้ออกงานเป็นประจำมีอยู่ 3 เจ้า อยู่ตำบลดงอีจาน 1 เจ้า ตำบลโกรกแก้ว 1 เจ้า และตำบลทุ่งจังหันนั่นก็คือป้าสำลี

การเลือกกล้วยน้ำหว้า

ปัจจุบันนี้ กล้วยฉาบ ได้มีขายตามท้องตลาดและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่การทำกล้วยฉาบให้อร่อยนั้น ต้องมีวิธีที่พิถีพิถัน ใส่ใจในการทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกกล้วยที่ใช้ทำ ส่วนใหญ่แล้วมักเลือกกล้วยน้ำว้า เพราะเป็นกล้วยที่หาได้ง่าย แต่ป้าสำลีใช้กล้วยน้ำหว้า เหตุผลเพราะมีรสชาติอร่อย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการทำกล้วยฉาบได้ดี  คือ เนื้อของกล้วยไม่เละเมื่อนำลงไปทอด  เป็นกล้วยฉาบได้เ รสชาติและความอร่อยอาจจะแตกต่างกันไป แต่ก็นับว่าใช้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้เป็นภาพหน้าปกนะครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู