ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (โควิด-19) ในประเทศไทย เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนในประเทศต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก มีการปิดประเทศ ปิดจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19)

การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนตื่นตระหนกและหันมาป้องกันตัวเองตามการรณรงค์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้แอลกอฮอล์เจล ก่อนกินอาหาร หลังขับถ่ายและหลังสัมผัสสิ่งสัมผัสร่วมหรือของใช้สาธารณะที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น กินอาหารที่ปรุงสุกร้อนใหม่ๆ มีคุณค่าทางโภชนาการ กินอาหารจานเดียว หลีกเลี่ยงอาหารร่วมสำรับแต่หากจำเป็นก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวในการกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ดูแลร่างกายให้แข็งแรง นอนหลับให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการการร่วมตัวกัน งดออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นเข้าไปในสถานที่แออัด คนรวมตัวกันหนาแน่น งดกิจกรรม

ข้าพระเจ้า นายทองคำ ขู่คำรามและทางทีม U2T ตำบลทุ่งจังหหัน ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ หมู่ 7  เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ และ การทำสบู่เหลว แก่ชาวบ้านในตำบลทุ่งจังหัน ซึ่งมีทีมวิทยากร นำโดย ผศ.สุธีรา สุทรารักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสบู่เหลว โดยในครั้งนี้ได้นำเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งมาสกัดทำเป็นสบู่เหลวน้ำนมกล้วย และมีการนำน้ำแร่โนนสุวรรณมาทำสบู่เหลวน้ำแร่

 

อื่นๆ

เมนู