จากการสำรวจเเหล่งน้ำชลประทาน หมู่7บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลทุ่งจังหัน ที่เป็นเเหล่งน้ำในชุมชนที่มีการทำการเกษตรเลี้ยงปลาเเละมีการใช้ในการเกษตร ในการเลี้ยงปลาเเบบกระชังเเบ่งเป็นบ่อๆในการเลี้ยงโดยเเยกเป็นบ่อปลากระชังอนุบาลจจะเเยกกับปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีบ้างส่วนที่ปล่อยลงในชลประทานด้านนอกกระชังอีกด้วยเพราะยังมีการลงปลาเพื่อนำรายได้มาใช้ในการพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู