มาตรการป้องกันและการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ในไทย ทำให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยขยายเป็นวงกว้าง และการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ สิ่งที่เราต้องทำนั้นคือการป้องกันตนเอง โดยการสวมแมสตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน การพกเจลแอลกอฮอล์ไปในสถานที่ต่างๆ การล้างมือบ่อยๆ การเว้นระยะห่าง เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่สำรวจหน่วยงานราชการว่ามีมาตรการอะไรในการป้องกันและรณรงค์เกี่ยวโควิด-19 โดยได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฎิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งรับผิดชอบทั้งหมด 4 ตำบล รวมตำบลทุ่งจังหันที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วย จึงได้ทราบว่ามีมาตรการและการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนโดยการขับรถโล่สายตรวจไปตามชุมชนและตำบลที่รับผิดชอบเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอโนนสุวรรณลงทะเบียน แบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อจัดกลุ่มบริการวัคซีนและแสดงความจำนงในการรับวัคซีน โดยสามารถเลือกลงได้ 3 ช่องทาง คือ

1. สแกนลงทะเบียน BURIRAM IC
2. ให้ข้อมูลกับ อสม.
3. ติดต่อโรงพยาบาล หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ใกล้บ้าน
โดยวัคซีนโควิด 19 ที่มีให้บริการในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ
1. วัคซีนป้องกันโควิด 19 แอสตร้าเซนเนกา (COVID-19 Vaccine AstraZeneca) โดยให้ในในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 10 – 12 สัปดาห์
2. วัคซีนโคโรนาแวค หรือ ซิโนแวด (CoronaVac หรือ Sinovac COVID-19 vaccine) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งขณะนี้กำหนดให้ในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ห่างกัน 2 – 4 สัปดาห์

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบร้านสะดวกซื้อร้านค้าต่างๆเพื่อรณรงค์ให้มีการสวมแมส การเว้นระยะห่าง โดยขับรถในสถานที่เขตชุมชนและสถานที่ต่างๆในอำเภอโนนสุวรรณ ทั้ง ยังเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนสุวรรณ และทุกๆท่านรอดพ้นจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของไวรัสโควิดไปให้ได้ โดยการลงสำรวจและสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ได้ให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู