ข้าพเจ้านางสาวดวงกมล ชวารีรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน ได้สำรวจเกี่ยวกับการป้องกัน COVID 19 ในพื้นที่ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนในหมู่บ้านตำบลทุ่งจังหัน ได้มีการตั้งมาตรการต่างๆและทีม อสม.ในตำบลได้มีการจัดตั้งด่านจุดคัดกรองในชุมชน เพื่อทำการตรวจสอบว่าในชุมชนมีคนเข้าออกได้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดและกลุ่มผู้คนในชุมชนบางส่วนก็เริ่มได้รับการฉีดวัคซีน โควิด เรียบร้อยแล้วและยังมีอีกบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเพราะวัคซีนมีน้อยจึงได้ฉีดยังไม่ทั่วถึงกัน

ข้อปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด

-สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน
-ล้างมือบ่อยๆ
-ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆเวลาเจอผู้คนเยอะๆ
-ควรได้รับการฉีดวัคซีน โควิด
ข้อเสีย
-วัคซีนมีน้อยทำให้ได้รับวัคซีนช้าไม่ทั่วถึงกัน


อื่นๆ

เมนู