จากสถานกราณ์โควิด19ที่กำลังระบาดในประเทศไทยอย่างหนัก จึงได้จัดกิจกรรมที่จะสอนทำเจลล้างมือเอง ทำหน้ากากอนามัยเอง ทำเฟสชิวเพื่อให้ทุกคนในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการป้องกันตนเองมากเพิ่มขึ้นลดความเสี่ยงในชุมชนให้ลดน้อยลง จึงได้มีเเพ็คเจลล้างมือเเละสเปรย์เเอลกอฮอล์ เพื่อเเจกในชุมชน โรงเรียน เเละชุมชน เนื่องจากเป็นสถานที่เสี่ยงจึงได้นำไปเเจกจ่ายเพื่อให้ นักเรียน เเละประชาชนได้ใช้ล้างมือลดการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู