ข้าพเจ้านางสาว ดวงกมล ชวารีรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชนสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID12 ได้ลงปฏิบัติการทำงานในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหันได้เข้าอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์และการทำสบู่อาบน้ำ ภายในเดือนกรกฎาคม

ทางมหาวิทยาลัยราชภัชบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน สอนชาวบ้านทุ่งจังหัน ทำเจลแอลกอฮล์และการทำสบู่อาบน้ำวิธีทำง่ายๆสามารถทำเองได้ที่บ้าน เจลแอลกอฮอล์สำคัญมากเพราะช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดหนัก ทุกคนต้องมีต้องได้ใช้และได้พกติดตัวกับตัวเองไว้ตลอดก่อนจะออกจากบ้าน เพื่อเอาไว้ทำความสะอาดล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคได้

การทำสบู่อาบน้ำก็ทำง่ายๆที่บ้านได้เช่นกันเหมือนกับการทำเจลแอลกอฮอล์ สบู่อาบน้ำก็สำคัญกับตัวเรามาก ช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดหนักก็ต้องล้างมือบ่อยๆสามมารถใช้สบู่อาบน้ำทำความสะอาดล้างมือได้เหมือนกัน เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้ามาในตัวเราได้

อื่นๆ

เมนู