ดิฉันนางสาวสุธาทิพย์ พุ่มพวง ผู้ปฏิบัติงานในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา เนื่องจากดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรม U2Tสู้ภัย​ COVID (U2T – COVID WEEK) เเละได้จัดทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้กับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 การล้างวิธีอย่างถูกวิธีให้กับน้องๆ รู้การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 รู้จักการเตรียมตัวตนเองเมื่อเปิดเทอม สอนน้องทำหน้ากากเฟสชิว ทำความสะอาด มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ วิธีการล้างมือให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ต่อมาได้นำหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับวัด เเละทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง

อื่นๆ

เมนู