มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้านายปฏิพัทธ์ ยิ้มพันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สำรวจได้ทำการสำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ ตำบลทุ่งจังหัน หมู่ที่ 2 อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ประชาชนในหมู่บ้านนี้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอาชีพเสริมส่วนใหญ่ ได้แก่ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ เพาะต้นกล้วย เลี้ยงหอยขม เลี้ยงใบหม่อน ทั้งยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำแร่และดินที่เหมาะกับการปลูกพืชสวนเป็นอย่างดี รายได้เฉลี่ยประมาณ 10,000-15,000เดือน/ต่อครัวเรือน โดยการนำไปขายตามพื้นที่เกษตร ตลาดนัด และตามบ้านเรือนใกล้เคียง

 

อื่นๆ

เมนู