ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เมื่อเดือนเมษายน 2564  หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ชุมชนแห่งนี้นิยมส่วนมากทำอาชีพเกษตรกร ทำไร่มันสำปะหลัง และตำบลทุ่งจังหันมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงลาดต่ำจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ลักษณะของดินจะมีสีแดงอิฐ หินลูกรังปนทราย เดิมในพื้นที่มีน้ำบ่อที่มีน้ำไหลตลอดปี  เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ

จากการสำรวจและสอบถามคนในชุมชน ปลูกมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่   มันสำปะหลังที่ชาวบ้าน ต.ทุ่งจังหัน นิยมปลูกก็คือ มันสำปะหลังพันธ์ 81 และ 89 เป็นพืชที่ทนแล้งได้ สามารถปลูกได้ทุกเดือนโดยทั่วไปมักเริ่มในช่วงต้นฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่กล่าวคือระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม ส่วนการปลูกในช่วงปลายฤดูฝน สามารถเริ่มใน เดือนพฤศจิกายน  ฤดูกาลเพาะปลูกนั้นถูกกำหนด โดยช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวและความชื้นที่มีอยู่ในดิน ชาวบ้านที่นี่ส่วนมากจะได้ทำการทำมันสำปะหลัง และครัวเรือนจะทำกันไม่เกิน 20 ไร่

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่ม สูง 1.3–5 เมตร รากแบบสะสมอาหาร (tuberous root) สายพันธุ์ที่นิยมปลูกสูงประมาณ 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 10–1.5 เซนติเมตร ใบมีร่องลึก 3–7 ร่อง มีหูใบ ก้านใบยาว ดอกเป็นช่อดอก ผลแบบแคปซูลทรงกลม ประมาณ 1.2 เซนติเมตร มี 3 เมล็ดใน 1 ผล การจำแนกสายพันธุ์ใช้คุณลักษณะหลายอย่างช่วยในการจำแนกเช่น สีของใบอ่อน สีก้านใบ สีลำต้น ขนที่ยอดอ่อน ลักษณะทรงต้น หูใบ

การเพาะปลูก

ใช้กิ่งปักชำ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวประมาณ 10-11 เดือน  ถึง 1 ปี  ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ปลูก เป็นพืชที่ทนแล้งได้

ประโยชน์และการนำไปใช้

1.ประกอบอาหารคาวหวาน โดยนำส่วนของรากสะสมอาหารที่มีการสะสมของคาร์โบไฮเดรตไปใช้ประกอบอาหาร

2.แปรรูปเป็นสารปรุงแต่งรสอาหาร

3.อาหารสัตว์

4.อุตสาหกรรมกาว

5.พลังงานเอทานอล

พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะนำผลผลิตที่ได้นำไปขายที่

1.บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด อ.เสิงสาง

2.ช่วงพืชผล อ.โนนสุวรรณ

พอได้เป็นรายได้ให้แก่ครอบครัว

 

 

อื่นๆ

เมนู