ทีมกลางน้ำตำบลทุ่งจังหัน

  1. ข้อมูลผู้ประกอบการ
ลักษณะกลุ่ม รายกลุ่ม รายเดี่ยว
ชื่อกลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทวีทรัพย์
ประธานกลุ่ม นางสำลี คุตะวัน นางสำลี คุตะวัน
เบอร์โทร 098-1155813 098-1155813
เพจขายสินค้า
ชื่อแบรนด์
โลโก้

 

คณะผู้สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน พบว่า มีผู้แปรรูปกล้วยแบบรายเดี่ยว จำนวน 1 หลังคาเรือน คือ นางสำลี คุตะวัน บ้านเลขที่ 51 ม.5 บ้านทวีทรัพย์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์โทร 098-1155813 จากการสำรวจและสอบถามข้อมูล ทราบว่า เดิมนางสำลีเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้ตั้งกลุ่มแม่บ้านตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ นางสำลีได้เข้าอบรมการแปรรูปกล้วยและได้นำมาสอนลูกบ้าน พร้อมจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทวีทรัพย์ โดยนางสำลีนั้นเป็นประธานกลุ่ม แต่พอหมดวาระผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ได้มีการสานต่อในรูปแบบกลุ่ม และต่อมานางสำลียังได้ยึดการแปรรูปกล้วยเป็นอาชีพหลักของครัวเรือน และพัฒนาสูตรจนกลายเป็นของดีระดับอำเภอ นางสำลีกล่าวว่า การแปรรูปกล้วยในอำเภอโนนสุวรรณที่ใช้ออกงานเป็นประจำมีอยู่ 3 เจ้า อยู่ตำบลดงอีจาน 1 เจ้า ตำบลโกรกแก้ว 1 เจ้า และตำบลทุ่งจังหันนั่นก็คือป้าสำลี

 

การบ่มกล้วยน้ำหว้า

รสหวาน

1) วัตถุดิบที่ใช้/ครั้ง ได้แก่

– กล้วยน้ำหว้าปอกเปลือก                100         กิโลกรัม

 

วิธีทำ

– นำผลกล้วยน้ำหว้าดิบมาตัดหัวท้ายแล้วกรีดนำปอกเปลือกออก

 

-หลังจากปอกเปลือกออกแช่น้ำเปล่าเพื่อล้างยางกล้วย

 

-หลังจากนั้นให้นำกล้วยที่ปอกเปลือกแล้วมาบ่ม โดยการบรรจุลงถุงพลาสติกแล้วใช้ผ้าห่มนวมปกคลุมไว้ที่อุณภูมิห้อง 2 วัน

 

อื่นๆ

เมนู