U2T ตำบลทุ่งจังหัน ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ และ การทำสบู่เหลว แก่ชาวบ้านในตำบลทุ่งจังหัน ซึ่งมีทีมวิทยากร นำโดย ผศ.สุธีรา สุทรารักษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสอนทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสบู่เหลว โดยในครั้งนี้ได้นำเปลือกกล้วยที่เหลือทิ้งมาสกัดทำเป็นสบู่เหลวน้ำนมกล้วย และมีการนำน้ำแร่โนนสุวรรณมาทำสบู่เหลวน้ำแร่

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้านายกิตติ คิดถูก พร้อมทีมคณะอาจารย์  ประจำตำบลทุ่งจังหัน ได้ให้ความรู้เรื่องของการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยข้าพเจ้าได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เบื่องต้น กับ ทางทีมงาน อสม. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้ให้ความรู้สอนวิธีการทำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และ การทำสบู่ โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำอุปกรณ์ด้วย

ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้เอง
1. เตรียมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% 60 มล.
2. ตวงกลีเซอรีนครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มล. สำหรับหลอดฉีดยา
3. จากนั้นใส่กลีเซอรีนที่เตรียมไว้ ผสมลงในแอลกอฮอล์
4. เขย่าส่วนผสมให้เข้ากัน
5. แบ่งใส่ขวดที่เราเตรียมไว้
6. ฉีดหรือพ่นลงบนฝ่ามือแล้วถูจนแห้ง หรือใช้ได้ตามอัธยาศัย สูตรเจลล้างมือแอลกอฮอล์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสูตรนี้จะได้เจลล้างมือปริมาณ 500 กรัม ส่วนผสมและวิธีทำ ดังนี้

อุปกรณ์
1. เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน หรือ 370 มิลลิลิตร
2. น้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน หรือประมาณ 125.5 มิลลิลิตร
3. กลีเซอรีน 2.5 มิลลิลิตร
4. คาร์โบพอล 940 ประมาณ 1 กรัม
5. ไตรเอทาโนลามีน 1 กรัม

วิธีทำ
1. ละลายผงคาร์โบพอลในน้ำต้มสุก คนจนเข้ากันดี จากนั้นตั้งพักไว้ ให้สารพองตัวเต็มที่
2. ค่อย ๆ เติมส่วนประกอบที่เหลือ โดยเริ่มจากแอลกอฮอล์ก่อน แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดี
3. นำเจลล้างมือบรรจุลงในภาชนะที่สะอาด แห้ง จากนั้นปิดฝาให้สนิท

ทั้งนี้ คนที่หาซื้อเคมีภัณฑ์ไม่ได้ สามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ประมาณ 2 ใน 3 ส่วน ผสมกับน้ำต้มสุก 1 ใน 3 ส่วน ให้เข้ากัน แล้วใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือก็ได้เช่นกัน

อื่นๆ

เมนู