เป็นการเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการปลูกพืช และเลี้ยวสัตว์ ซึ่งได้แก่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จากการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านใหม่นำเจริญ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จากการสังเกตพบว่า มีบ้านหลังหนึ่งได้ปลูกต้นหม่อนเต็มสวน จึงถามว่า ปลูกหม่อนเก็บลูกหรือเลี้ยงไหมค่ะ ป้าตอบว่าเลี้ยงหม่อนเพื่อขายส่งงานโรงงานที่นครราชสีมา จากนั้นได้เข้าในโรงเลี้ยงม่อน ม่อนอยู่ในใบหม่อนเยอะมาก ได้อาทิตย์หนึ่งป้าแกก็จะเริ่มขยายตัวหม่อนตามชั้นต่างๆ กว่าจะได้ขายตัวหม่อน ประมาณ1เดือนอีก15วัน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการขายของแต่ละเดือน
จากการสำรวจพื้นที่พบว่า หมู่บ้านนี้มีอาชีพเสริมด้วยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อดำรงชีวิตและสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว มีพื้นที่ประมาณ3 ไร่ เพื่อการปลูกต้นหม่อน เวลาว่างจากทำไร่ทำนาของชาวบ้าน การให้อาหารตัวไหม เวลาตอนเย็นเพราะตอนกลางวันตัวไหมจะหลับ พอตอนเช้าป้าบอกว่าจะมาทำความสะอาดที่อยู่ของตัวไหม โดยการเอากาก กิ่งไม้ออก ปริมาณการให้อาหารของไหม ประมาณ 2 ถุงปุ๋ย /วัน

อื่นๆ

เมนู