ศาลนาพ่อใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ  และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน

ทุกๆปีจะมีการจัดพิธีเลี้ยงศาลนาพ่อใหญ่ (เหมือนกันกับการบรวงสรวง) ฐพปีละ 2 ครั้ง คือ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 และ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

ในวันนั้นชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารคาวหวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม และ เครื่องไหว้ต่างๆ อาทิเช่น ดอกไม้ พวงมาลัย ไปถวาย ณ ศาลนาพ่อใหญ่

เพื่อการสักการะบูชา ศาลนาพ่อใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในชุมชนต่างให้ความเคารพนับถือ ตามความเชื่อกันมาแต่โบราณและวันงานมีการรำถวายอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู