ในปัจจุบันเรารับรู้ได้ว่าโรคระบาดในประเทศกำลังรุนแรง สิ่งหนึ่งที่ประชาชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบคือ ไม่สามารถเข้าถึงวิธีป้องกันเชื้อโรค ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อหน้ากากอนามัย สบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงความรู้ ในที่นี้จึงยกเอาความสำคัญของการให้ความรู้มานำเสนอ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมสอนทำสบู่ล้างมือ และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในตำบลทุ่งจังหัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

การอบรมในครั้งนี้เน้นสอนให้ประชาชนที่ร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ ตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ สารเคมี การผสม การกวน การเติมสี แต่งกลิ่น ไปจนถึงการบรรจุผลิตภัณฑ์ แต่ละขั้นตอนมีการอธิบายการทำอย่างละเอียด มีเอกสารประกอบการอบรม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทำได้ดี ประสบความสำเร็จ มีติดขัดนิดหน่อยตรงชื่อสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเจลแอลกอฮอร์เพียงเท่านั้น แต่ไม่เป็นปัญหาค่ะ หากประชาชนต้องการซื้อหามาทำเอง สามารถพิมพ์ชื่อสารเคมีตามเอกสารที่แจกให้ในตอนแรกได้เลย ช่องทางการสั่งซื้อมีทั้งจากหน้าร้านและสั่งซื้อออนไลน์ ซึ่งสะดวกสบายในยุคนี้เลยค่ะ

สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกๆท่านให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ สวมแมส ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง กินร้อน ช้อนเรา ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ

อื่นๆ

เมนู