ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 

จากการที่ได้ลงพื้นที่สำรวจปฏิบัติงาน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายทองคำ ขู่คำราม ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 (02) พบว่าคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร สวนยางพารา ทำไร่มันสำปะหลัง ทำนา รับจ้างทั่วไป รองมาจะเป็นอาชีพค้าขายของชำ  จึงขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนได้ตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าพื้นที่ 39 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการดำเนินงานพบว่า ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนิน มีดงก้อนหินขนาดใหญ่-เล็กเยอะแยะมากมายไปหมดในไร่ สวน นาของเกษตรกร ปัจจุบันก็ยังสามารถพบเห็นได้เยอะ แม้ว่าแต่ก็สามารถปลูกพืชได้ดีทั้งมันสำปะหลัง สวนยางพารา ลักษณะของดินจะมีสีแดงอิฐ หากเปื้อนเสื้อผ้าก็จะซักทำความสะอาดได้ค่อนข้างยาก เดิมในพื้นที่มีน้ำบ่อที่มีน้ำไหลตลอดปี  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำและดินส่งไปตรวจที่กรมทรัพยากรธรณี ผลการตรวจสอบ พบว่า เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์หลายชนิด และน้ำมีคุณภาพดีมาก สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภคได้ สิ่งที่สำคัญยังมีการค้นพบสายธารน้ำแร่ ที่พาดผ่านในพื้นที่หลายหมู่บ้านของอำเภอโนนสุวรรณ ซึ่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบว่า ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาในพื้นที่ตำบลดงอีจาน ทุ่งจังหัน และตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ มีเวิ้งหินบะซอลท์ที่มีรูพรุนในเนื้อหินอยู่ใต้ดิน และน้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก และรูพรุนในเนื้อหิน ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งน้ำบาดาล หรือเส้นทางน้ำใต้ดิน โดยเชื่อมโยงสายน้ำมาจากป่าเขาใหญ่ ทับลาน และป่าดงอีจาน จ.นครราชสีมามีคำกล่าวที่ว่า ชาวโนนสุวรรณโชคดียกกำลังสอง คือ ดินดี-น้ำดี

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานที่ทำ

  • ได้รับทราบข้อมูลประวัติความเป็นมาของพื้นที่สายน้ำแร่ของตำบลทุ่งจังหัน

อื่นๆ

เมนู