มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง
เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน บ้านหนองแค ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในชุมชนบ้านหนองแค หมู่ที่ 4 พบว่ามีสินค้าที่น่าสนใจคือ การทำเสื่อ กก ที่มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้จัดทำ ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้าน จากการสอบถามพบว่าชาวบ้านหนึ่งคน สามารถดำเนินการผลิต เสื่อ กก ได้ 1 ผืน ใช้เวลา 3 วัน ซึ่ง เสื่อ กก จะมีต้นไหล เป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งต้นไหลนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะปลูกเป็นของตัวเอง และจะมีเกิดตามธรรมชาติบ้าง มีการย้อมสีจากสีธรรมชาติ จึงได้ซื่อว่า เป็นเสื่อ กก ธรรมชาติ ทอมือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นุ่น เนียน ไม่แข็งกระด้างและระคายผิวใช้งานได้ยาวนาน โดนแดดไม่กรอบ ไม่แตกเป็นขุย และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

          จากการสอบถามเบื่องต้น ถึงการกำหนดราคาสินค้า พบว่าราคาจะอยู่ระหว่า 500 – 900 บาท ซึ่งมีสองรูปแบบให้เลือก คือ เสื่อ กก แบบพับสามพับ และแบบยาว ส่วนรูปแบบการขายของชาวบ้านส่วนใหญ่คือต้องมีการสั่งก่อนถึงจะดำเนินการผลิตน้อยครั้งที่จะมีเก็บไว้ ซึ่งการทำ เสื่อ กก ของชาวบ้านหนองแค เป็นอาชีพที่สร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่งของหมู่บ้านในตำบลทุ่งจังหันนี้อีกด้วย

          จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านหนองแค พบว่าบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ และช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอ

อื่นๆ

เมนู