การสำรวจผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP บ้านทวีทรีพย์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอังคณา ดวงดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจ  บ้านทวีทรัพย์ หมู่ที่ 6  พบว่า  หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรดินและน้ำ มีแร่ธาตุมาก คนในชุมชนส่วนมากจะทำการเกษตร ได้แก่ การปลูกมันสำปะหลัง ข้าว กล้วย ข้าวโพด ผักสวนครัวและอื่นๆอีกมากมาย และยังมีสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของบ้านทวีทรีพย์ คือ กล้วยฉาบ ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ลี ท่านได้ริเริ่มดำเนินการทำกล้วยฉาบ เมื่อปี พ.ศ.2545 และยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนทำกล้วยฉาบอีกด้วย มีการรวมกลุ่มทำสินค้า OTOP แต่เนื่องด้วยกล้วยนั้นมีราคาที่สูงขึ้นและน้ำมันแพงขึ้นคนในชุมชนส่วนมากจึงเลิกทำ เนื่องด้วยในการทำนั้นต้องใช้น้ำมันในปริมาณที่เยอะจึงทำให้ในปัจจุบันเหลือแค่ครัวเรือนเดียวซึ่งก็คือบ้านผู้ใหญ่ลี ทั้งนี้ยังสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยได้รับซื้อกล้วย จากคนในชุมชนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบและจ้างงานคนในชุมชน โดยมีทั้ง   กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบเค็ม กล้วยปาปริก้า ซึ่งกล้วยเบรกแตกมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติไม่ได้ใส่น้ำตาล เนื่องจากมีวิธีการทำโดยการนำกล้วยน้ำว้ามาล้างให้สะอาด แล้วจึงนำมาปมทิ้งไว้ 2 คืน จึงจะนำไปทอดได้ วิธีการนี้ทำให้สามารถเก็บกล้วยฉาบไว้ได้นาน ประมาณ 1 เดือน  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ OTOP นี้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอโนนสุวรรณ ส่วนมากจะขายในพื้นที่ และขายในตลาดสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้สินค้าก็ยังไม่มีโลโก้ติดผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้คนบางส่วนไม่รู้แหล่งที่มา

ในการสำรวจหมู่บ้านทวีทรัพย์นี้ ทำให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และคนในชุมชนเป็นกันเองมาก

ซึ่งได้พบเจอคนในชุมชน จึงพบว่าในชุมชนแห่งนี้มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก

 

 

อื่นๆ

เมนู