จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมต้นน้ำ เพื่อ ไปหาเกษตรที่ปลูกกล้วยในพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนุสุวรรณ จังหวัดบุรีรมย์ พบว่า มี เกษตรกรที่ปลูกกล้วยจำนวน 7 ราย ซึ่งแต่ละ ท่าน ก็จะปลูกกล้วยต่างชนิดกัน ในที่นี้จะขอนำ เสนอกล้วยของน้านายประสาน หาระภูมิ คุณน้าประสาน ปลูกกล้วย 6ไร่ ในพื้นที่ บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 5 ตำบลทุ่งจังหัน เป็นกล้วย 5 สายพันธุ์ มีดังนี้ สายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ปลูกจำนวน 400 ต้น สายพันธุ์แขนทอง 250 ต้น สายพันธุ์ท่ายาง 200 ต้น สายพันธุ์ปทุม 200 ต้น สายพันธุ์หอมทอง 400 ต้น สายพันธุ์เล็บมือนาง 30 ต้น การปลูกและการดูแลของคุณน้าประสานนั้นเป็น ธรรมชาติมากๆ เพียงแค่รองพื้นหลุมด้วยปุ๋ย คอก เท่านั้นแล้วปล่อยกล้วยให้เติบโตเอง ไม่ ได้รดน้ำ ใส่ปุ๋ยใดใดเลย กล้วยของคุณน้าจะจำหน่ายในพื้นที่ของ ชุมชน แบ่งเป็น 2 แบบคือ ขายเป็นหวี ตาม ขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ หวีละ 15-18 บาท และ ขายยกเครือ กิโลกรัมละ 12 บาท ถึงจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี แต่กับประสบปัญหาที่เลี่ยงไม่ได้คือใบเหลือง และลมแรงทำให้ใบกล้วยแตกและการปลูกกล้วยใน พื้นที่ว่างๆ ไม่เยอะ แต่การขายกล้วยแต่ละครั้งก็ เพิ่มรายได้ให้กับคุณน้าประสานมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู