พื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นายอัตชัย ทองพูน (นักศึกษา)

 

เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 เป็นอย่างหนักอยู่ ทางรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็มีมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 กันออกมาอย่างแพร่หลายที่ถูกบังคับใช้กันต่อๆมา

เราจะพามาดูมาตรการการป้องกันโควิด19 ของตำบลทุ่งจังหันซึ่งข้อมูลที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อสม. หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์โควิด19 ของตำบล มาตรการการป้องกันโควิดของตำบลทุ่งจังหันก็จะมีดังต่อไปนี้

-เมื่อมีชาวบ้านที่กลับเข้ามาภายในหมู่บ้านจากพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด19 ก็จะมีการกักตัว 14 วัน เพื่อรอดูอาการ โดยที่ระหว่างกักตัวอยู่นั้นในเรื่องของอาหารก็เป็นทาง อสม. หรือไม่ก็ญาติพี่น้องที่จะนำส่งให้ในแต่ละวัน

-มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านในตำบลนั้นไปฉีดวัคซีน และเพื่อความมั่นใจของชาวบ้านก็จะมีการให้พวกผู้ใหญ่ กำนัน อสม. ฉีดวัคซีนก่อน ก่อนที่จะมาเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วมกันไปฉีดวัคซีนแสดงให้เห็นว่าวัคซีนนั้นปลอดภัย

-มีการสวมใส่น้ากากอนามัยในขณะที่เดินทางออกนอกบ้าน ไปจับจ่ายใช้สอย

-มีการวางเจลแอลกอฮอล์ไว้ประจำจุดต่างๆที่มีคนมักจะเข้าออกประจำ อย่างเช่น วัด ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดของหมู่บ้าน

และมีการจัดกิจกรรม Covid-19 week ได้จัดขึ้นที่ชุมชนทุ่งจังหัน โดยได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ก่อนเริ่มกิจกรรมก็ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

กิจกรรมจะมีทั้งการทำความสะอาดชุมชนเพื่อให้ชุมชนสะอาดยิ่งขึ้นและยังลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 รวมไปถึงการสอนเฟสชิวHandmadeให้กับตัวแทนชุมชนเพื่อนำไปส่งต่อความรู้ให้กับบุคลคลในชุมชนเพื่อนำไปใช้ครัวเรือนและสร้างเป็นอาชีพ

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

อื่นๆ

เมนู