กล้วยน้ำว้ายายบุญมี

นัฐพร เพ็งศรี

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมต้นน้ำ เพื่อไปหาเกษตรที่ปลูกกล้วยในพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรมย์ พบว่า มีเกษตรกรที่ปลูกกล้วยจำนวน 7 ราย ซึ่งแต่ละท่าน ก็จะปลูกกล้วยต่างชนิดกัน ในที่นี้จะขอนำเสนอกล้วยของคุณยายบุญมี สุขเสพ

คุณยายบุญมี ปลูกกล้วย 1 งาน ในพื้นที่ บ้านทวีทรัพย์ หมู่ 5 ตำบลทุ่งจังหัน เป็นกล้วยสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า ปลูกจำนวน 100 ต้น

การปลูกและการดูแลของคุณยายนั้นเป็นธรรมชาติมากๆ    เพียงแค่รองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก  เท่านั้นแล้วปล่อยกล้วยให้เติบโตเอง ไม่ได้รดน้ำ ใส่ปุ๋ยใดใดเลย

กล้วยของคุณยายจะจำหน่ายในพื้นที่ของชุมชน  แบ่งเป็น 2 แบบคือ  ขายเป็นหวี  ตามขนาดตั้งแต่เล็กถึงใหญ่ หวีละ 15-18 บาท และขายยกเครือ กิโลกรัมละ 12 บาท

ถึงจะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ปลูกในพื้นที่ว่างๆ ไม่เยอะ แต่การขายกล้วยแต่ละครั้งก็เพิ่มรายได้ให้กับคุณยายได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว

 

 

 

อื่นๆ

เมนู