ข้าพเจ้า นางสาววิพาไล คันดุไล เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสำรวจ บ้านทวีทรัพย์ หมู่ที่ พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรดินและน้ำ มีแร่ธาตุมาก คนในชุมชนส่วนมากจะทำการเกษตร ได้แก่ การปลูกมันสำปะหลัง ข้าว กล้วย ข้าวโพด ผักสวนครัวและอื่น ๆ อีกมากมาย และยังมีสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของบ้านทวีทรัพย์ คือ กล้วยฉาบ ซึ่งอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ใหญ่ลี ท่านได้ริเริ่มดำเนินการทำกล้วยฉาบ เมื่อปี พ.ศ.2545 และยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนทำกล้วยฉาบอีกด้วย มีการรวมกลุ่มทำสินค้า OTOP แต่เนื่องด้วยกล้วยนั้นมีราคาที่สูงขึ้นและน้ำมันแพงขึ้นคนในชุมชนส่วนมากจึงเลิกทำ ปัจจุบันเหลือแค่ครัวเรือนเดียวซึ่งก็คือบ้านนางสำลี คุตะวัน (ผู้ใหญ่ลี) ทั้งนี้ยังสร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยได้ทำการรับซื้อกล้วยจากคนในชุมชนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP ซึ่งในการรับซื้อแต่ละครั้งนั้นจะซื้อครั้งละ 300 หวี หวีละประมาณ 20-25 บาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกล้วยนั้นมีทั้ง กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบรสเค็ม กล้วยฉาบรสปาปริก้า ในส่วนเรื่องของการจำหน่ายก็จะวางขายที่บริเวณหน้าบ้าน ในบางครั้งก็จะมีพ่อค้ามารับซื้อ และมีการไปออกบูธร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนราคาของการขายจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 140 บาท ซึ่งในเมื่อก่อนจะขายอยู่ที่กิโลละ 100 บาทแต่เนื่องด้วยยุคสมัยเปลี่ยนกาลเวลาเปลี่ยน ทำให้วัตถุดิบต่าง ๆ เริ่มแพงขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นี้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอโนนสุวรรณ ส่วนมากจะขายในพื้นที่ และขายในตลาดสินค้า OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลาง เป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่ง แต่บางครั้งก็เจอกับปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร และสินค้าก็ยังไม่มีโลโก้ติดที่ผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้คนบางส่วนไม่รู้แหล่งที่มาหรือสถานที่จัดจำหน่าย

ไม่มีคำอธิบายไม่มีคำอธิบาย

อื่นๆ

เมนู