ข้าพเจ้านางสาววิพาไล คันดุไล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ID12 ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID12 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เดือนนี้ข้าพเจ้าจะมารีวิวการฉีดฉีดวัคซีนโควิด-19 (sinovac) ของ นางวิไลลักษณ์ ศรีสืบมา อายุ 42 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคาม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจังหัน เนื่องจากนางวิไลลักษณ์ ได้ประกอบอาชีพค้าขายและได้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุประจำหมู่บ้านจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนในการเตรียมตัวเข้ารับวัคซีนของนางวิไลลักษณ์ ได้มีการเตรียมตัวตามตำแนะนำของแพทย์ คือ

ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19  

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือ มียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน
 • สองวัน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 • ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ และงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระหว่างเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19

 • สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และเว้นระยะห่าง
 • เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนให้พร้อม เช่น บัตรประชาชน ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
 • เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และค่าออกซิเจนในเลือด ก่อนรับการฉีดวัคซีน
 • แนะนำให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด สวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน
 • หากมีโรคประจำตัวหรือ มียาที่ต้องรับประทานประจำ ควรแจ้งพยาบาลก่อนรับการฉีดวัคซีน

หลังรับการฉีดวัคซีน COVID-19  

 • พักรอดูอาการที่โรงพยาบาลหรือจุดที่ฉีดวัคซีน 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หรือมีอาการรุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที
 • พยายามอย่าเกร็งแขนข้างที่ฉีดวัคซีน หรือใช้แขนยกของหนักๆ อย่างน้อย 2 วัน
 • ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ให้รับประทานยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ได้ 1 เม็ด และรับประทานซ้ำได้โดยห่างกัน 6 ชั่วโมง

เมื่อพักรอดูอาการครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่จะทำการวัดความดันโลหิตอีกครั้งก่อนกลับ และเมื่อกลับบ้านแล้วยังต้องสังเกตอาการของตัวท่านเองต่ออีก 48-72 ชั่วโมง หากพบอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชาครึ่งซีก แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

เนื่องจากนางวิไลลักษณ์ ศรีสืบมา ไม่ได้มีโรคประจำตัว ฉะนั้นอาการข้างเคียงหลังจากที่ฉีดวัคซีนจึงไม่รุนแรงมาก พบว่า ปวดหัวเล็กน้อยกินยาพาราเซตามอลก็หายเป็นปกติ ไม่มีอาการข้างเคียงรุนแรงใด ๆ และจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 นี้อีกครั้ง

อื่นๆ

เมนู