บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่บ้านที่มีแต่คนรวยรอยยิ้มและความสุข

นางสาวสุพิชญนันทน์ คุณเที่ยง

 

บ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 10 ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอโนนสุวรรณไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปทางทิศตะวันออก 90 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 14

ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านทวีทรัพย์ หมู่ที่ 5

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านฝายใหญ่ หมู่ที่ 3

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 2

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สภาพดิน เป็นดินหินลูกรังปนทราย เหมาะแก่การทำไร่ มีถนนคอนกรีตเชื่อมภายในหมู่บ้าน ทำให้การไปมาหาสู่กันสะดวกสบายมากขึ้น  อาชีพหลักของชาวบ้านคือ เกษตรกร ทำเกษตรพอเพียงบ้านทุ่งเศรษฐีเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทางอาชีพและทรัพยากร ของตำบลทุ่งจังหัน

บ้านทุ่งเศรษฐีมีหลากหลายมุมมอง มาเริ่มจากมุมมองแรกกันเลยค่ะ มุมมองของการทำเกษตรพอเพียง ปลูกผักเลี้ยงปลา โดยชาวบ้านจะเริ่มจากปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือน มีแบ่งขายบ้าง โดยส่วนใหญ่จะเน้นปลูกแบบธรรมชาติ ไม่มีการใช้สารเคมี

ถัดมาคือชาวบ้านทุ่งเศรษฐียังร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อมีรายได้อีกทาง เพิ่มจากการทำเกษตร เช่น การจัดตั้งกลุ่มทอผ้าซิ่นตีนแดง การย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติ การทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มสตรีบ้านทุ่งเศรษฐียังชนะเลิศการแต่งกายด้วยผ้าพื้นถิ่น  เอกลักษณ์ของชุมชน คือผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าสไบฝ้ายลายหางกระรอกอีกด้วย

เมื่อมีชุมชน แน่นอนว่าต้องมีวัดประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน คนในหมู่บ้าน บ้านทุ่งเศรษฐีมีวัดที่สวยงาม “วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม”  ที่วัดจะมีการจัดงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่และงดงาม สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ชุมชน วัด โรงเรียน มีความรักใคร่สามัคคี ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านเสมอมา

มีชุมชน มีวัด อีกสิ่งที่จะทำให้คำว่าหมู่บ้านสมบูรณ์คือโรงเรียน “โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน” ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันยังมีบริการสระว่ายน้ำที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วย จะจัดอบรม หรือพาครอบครัวมาเล่น ได้หมดนะคะ

 

อื่นๆ

เมนู