ข้าพเจ้า นายกิตติ คิดถูก ได้นำเนินงานลงพื้นที่ บ้านซับสมบูรณ์ ต.ทุ่งจังหัน อ.อโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิลำเนา ของ หมู่ 7 บ้านซับสมบร์ณ์ ได้เปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่หลงใหลวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย และ มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียว

บ้านซับสมบูรณ์ อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โอมล้อมด้วยพื้นที่ไร่มัน ยางพารา คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ทำนา เพาะเห็ด มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น และมีบ่อน้ำแร่จากธรรมชาติที่ใช้ในการรดเห็ด ทำให้เห็ดของเรามีรสชาติ กรอบ หวาน กว่าที่อื่นอีกด้วย

แล้วที่บ้านซับสมบูรณ์มีอะไรน่าสนใจบ้างเราไปดูกันเลย …

อื่นๆ

เมนู