ข้าพเจ้า นางสาวจิราพร  สิ่วไธสง ผู้ดำเนินงานสำรวจบ้านใหม่นำเจริญหมู่ 11 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

เป็นการเกษตรที่ผสมผสานระหว่างการปลูกพืช  และเลี้ยวสัตว์ ซึ่งได้แก่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  จากการสำรวจพื้นที่หมู่บ้านใหม่นำเจริญ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ จากการสังเกตพบว่า มีบ้านหลังหนึ่งได้ปลูกต้นหม่อนเต็มสวน จึงถามว่า ปลูกหม่อนเก็บลูกหรือเลี้ยงไหมค่ะ ป้าตอบว่าเลี้ยงหม่อนเพื่อขายส่งงานโรงงานที่นครราชสีมา จากนั้นได้เข้าในโรงเลี้ยงม่อน ม่อนอยู่ในใบหม่อนเยอะมาก ได้อาทิตย์หนึ่งป้าแกก็จะเริ่มขยายตัวหม่อนตามชั้นต่างๆ กว่าจะได้ขายตัวหม่อน ประมาณ1เดือนอีก15วัน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นการสร้างรายได้เสริมจากการขายของแต่ละเดือน

 

อื่นๆ

เมนู