สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่มของ และได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ ซึ่งสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชน ตำแหน่งของดิฉันคือ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ นพร. ค่ะ

ณิชาภัทร หลอมประโคน : ทำงานวันแรก @พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรกที่ดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงาน ดิฉันได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับหัวหน้า และ พี่ๆพัฒนากร ได้แก่ ท่านกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย (ในบทความนี้และต่อๆไป ดิฉันขอแทนชื่อท่านพัฒนาการอำเภอประโคนชัยว่า “หัวหน้า” นะคะ) , พี่อิ๋ว, พี่แต, พี่นัน, พี่ชม, พี่เป๊ะ, พี่บอล และพี่ซิ่ง และได้ทำความรู้จักกับเพื่อน นพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยด้วยกัน ก็คือ นายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิริ หรือ ติว และน้ำ เพื่อน กพร. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัยค่ะ

ณิชาภัทร หลอมประโคน : ทำงานวันแรก @พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

อื่นๆ

เมนู