สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ
          ขณะที่ดิฉันเขียนบทความนี้อยู่นี้ เป็นระยะเวลาที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยได้ 2 สัปดาห์ด้วยกัน ดิฉันได้ค่อยๆเรียนรู้งานในหลายๆอย่าง และสำหรับบทความนี้ดิฉันจะเล่าถึงเรื่องที่ดิฉันได้เรียนรู้การลงทะเบียนขอขึ้นกิจการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ค่ะ
          วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  ท่านกอบเกื้อ เหล่าทวี พัฒนาการอำเภอประโคนชัย (ในบทความนี้และต่อๆไป ดิฉันขอแทนชื่อท่านพัฒนาการอำเภอประโคนชัยว่า “หัวหน้า” นะคะ) ได้มอบหมายให้ดิฉัน และเพื่อน นพร. อีก 2 ท่าน ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิริ (ติว) และนางสาวรัตนาวดี ประกายแก้ว(จำปูน) ดำเนินการลงทะเบียนขอขึ้นกิจการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ประชาชนอำเภอประโคนชัย โดยได้ความกรุณาจาก”พี่อิ๋ว” เป็นผู้แนะนำการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวค่ะ
ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : ลงทะเบียนผู้ประกอบการOTOP @พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : ลงทะเบียนผู้ประกอบการOTOP @พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
     สำหรับรายละเอียด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทะเบียนใน OTOP ในอำเภอประโคนชัย ดิฉันจะแจ้งเบอร์ติดต่อผู้ลงทะเบียน OTOP ด้วยนะคะ โดยมีประชาชนมาขอขึ้นทะเบียนกิจการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ดังนี้
กิจการที่ 1 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกะลามะพร้าว
ประธาน คุณสมปอง บุญอินทร์
ผลิตภัณฑ์
1 ขวดปั๊มจากกะลามะพร้าว
2 แก้วจากกะลามะพร้าว
3 โคมไฟกะลามะพร้าว
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0817447609
กิจการที่ 2 จินดาพันธุ์ ศุภภัทรธรรม
ประธาน คุณจินดาพันธุ์ ศุภภัทรธรรม
ผลิตภัณฑ์ ศุภภัทร ครีมอาบน้ำ
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0637659071
กิจการที่ 3 นางพรเพ็ญ เรืองประโคน
ประธาน คุณพรเพ็ญ เรืองประโคน
ผลิตภัณฑ์ สบู่น้ำผึ้งลำใย&ใยตาลขัดตัว
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0630563522
กิจการที่ 4 ฟาร์มปูนา บ้านสวน
ประธาน คุณพาพัชร์ ศรีชนะ
ผลิตภัณฑ์
1 ข้าวเกรียบปู
2 ข้าวเกรียบมันปู
สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0802828239
ข้อมูลเพิ่มเติม OTOP : สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

อื่นๆ

เมนู